Underhåll Skyddsrum

Underhåll Skyddsrum

Lagen (2006:545) om skyddsrum beskriver vad den som äger en fastighet med skyddsrum har för skyldigheter. Bland annat underhåll både för att se till att ingående komponenter och utrymme bibehåller samma goda funktion.

Utdrag MSBs hemsida sida över fastighetsägarens ansvar baserat på lagen om skyddsrum,

  • Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning,
  • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap,
  • Underhålla skyddsrummet och dess utrustning,
  • Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion,
  • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap.

 

Vi hjälper fastighetsägare att upfylla skyddsrumskrav genom underhåll och information. Vår uppgift är att vara ärliga för vad som är deras ansvar men även om något är utanför deras ansvar och istället är statens ansvar. Vår kunskap skapar förutsättningar för att kunna förändra eller föryngra utan att skapa framtida kostnader. 

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå