Skyddsrumsmaterial

Skyddsrumsmaterial

Komponenter, verktyg och lös utrustning i ett skyddsrum är i vissa fall tillverkat endast för att uppfylla skyddsrummets krav, andra följer tydliga kvalitetskrav för att vara godkända att få använda som skyddsrummaterial. Komponenter måste märkas med leverantörens eget certifieringsnummer för att tydligt visa att de uppfyller de egenskaper som krävs för att få ingå skyddsrummets utrustning.

Vad som ska finnas i ett skyddsrum beror på flera faktorer, ålder, storlek och utformning är några. Det är därför svårt att svara på frågan vad som eventuellt saknas, eller ska finnas i ett specifikt skyddsrum. Kontakta gärna oss för mer information om ert skyddsrums specifika behov och hur man kan göra för ta reda på mer om ingående utrustning.

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå