Helhetsentreprenör Skyddsrum
Linköping Stockholm

Vi är entreprenörer inom bygg och tekniskt underhåll
men framför allt skyddsrumsteknik.

”Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot
tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och
luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. ”Citerat från MSB s hemsida”

Vi hjälper er med kompletta lösningar i och kring skyddsrum

Vi är certifierade och jobbar som helhetsentreprenör med kompletta lösningar i och kring skyddsrum. Det innebär att om ni fått ett föreläggande så ser vi till att alla åtgärder i protokollet blir gjorda så ert skyddsrum blir godkänt. Vi kan även hjälpa er med drift och underhåll så ert skyddsrum bibehåller godkänd standard och se till att ert skyddsrum har den utrustning som krävs. Vi har både certifikat som leverantör/entreprenör och som sakkunnig för utlåtande. Vi kan även hjälpa till på slutbesiktningen och säkerställa att skyddsrummet är helt godkänt enligt MSB.

Vi finns i Linköping men har verksamhet i Stockholm och regionen däremellan.

Kontakta oss om

Har ni fått ett föreläggande?

Har ni fått ett utlåtande med föreläggande av myndigheten tar vi hand om hela ert protokoll och gör ert skyddsrum godkänt.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppdrag att göra kontroller och tillsyn av skyddsrum om en sådan kontroll, visar på brister så är den som äger fastigheten skyldig att åtgärda detta. Inom 3 månader är ni som fastighetsägare skyldig att åtgärda.

För uppdraget är det klokt att anlita oss certifierade och specialiserade på skyddsrumsteknik samt helhetsentreprenör så att ni kan få kompletta lösningar och hjälp med helheten. Vi ser till att alla åtgärder i protokollet blir gjorda på ett korrekt sätt och har en dialog med besiktningsmannen och MSB under projektets gång.

Behov av drift och underhåll?

Skyddsrummet måste underhållas och du som fastighetsägare är skyldig att underhålla skyddsrummet med tillhörande utrustning.

Om ni anlitar oss som certifierade och specialiserade på skyddsrumsteknik gör vi en kontroll och behovsanalys och hjälper er att hålla ert skyddsrum i godkänt skick.

I det innebär bland annat att årligen (punkter nedan citat enligt MSB) se till att:

  • Skyddsrumsdörrar, skyddsluckor, gasdörrar och gasluckor går att stänga och ligger tätt mot karm och tröskel.
  • Provköra ventilationsaggregat (utan filter) för att säkerställa funktionen.
  • Ståldetaljer inte rostar.
  • Gångjärnen smörjs.
  • Avstängningsventiler i golvbrunnar fungerar.
  • Verktyg finns och fungerar.

 

Det innebär också att vi kontrollerar och säkerställer att inga otillåtna ingrepp görs i skyddsrummet. Det kan exempelvis handla om felaktiga håltagningar genom skyddsrumsstommen. Det handlar också om att kontrollera skyddsrumsförrådet med inredning och utrustning så att skador upptäcks i tid.

Behov av utrustning?

Är du som fastighetsägare osäker på om du har all den utrustning som krävs för just ditt skyddsrum enligt myndighetens krav. Vi ser till att ert skyddsrum har all nödvändig utrustning och ser till att de följer myndighetens krav.

Den utrustning som ska finnas för att ställa ordning skyddsrummet för skyddsrumsdrift är olika beroende på flera olika saker så som exempelvis byggår, storlek specifik utrustning för andra behov. Vi hjälper dig så att just ditt skyddsrum följer myndighetens krav på utrustning.

Vi hjälper dig även med de saker som du speciellt behöver ha i åtanke angående utrustningen så det är korrekt enligt myndigheten. Exempelvis vad som gäller för skyddsrumsförrådet och att det endast får användas till utrustningen för skyddsrummet eller att utrustningen ska skötas enligt medföljande anvisningar för att den ska hålla hela sin livslängd.

Genomförda projekt vi gjort

Miljö och hållbarhet

Givetvis arbetar vi för att motverka en negativ miljöpåverkan i vårt arbete. Vi försöker i första hand använda oss av resurssnåla och miljövänliga produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi arbetar för att effektivisera våra transporter. Vi källsorterar och återvinner enligt de föreskrifter som finns. Allt för att minskad miljöpåverkan och en renare miljö och en bättre framtid för kommande generationer.


Certifiering

Vi är entreprenörer inom bygg och tekniskt underhåll men framför allt skyddsrumsteknik. Vi kan hjälpa er med helhetslösning av åtgärder efter utlåtande. Vi kan göra en behovsanalys och utlåtande hos er.

  • Vi har certifikat som sakkunnig och som sakkunnig för utlåtande. Skyddsrumssakkunnig André Samuelsson SRG963.

Länkar till regler och andra hänvisningar som styr skyddsrum

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå