Skyddsrum

Skyddsrum

”Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. ”Citerat från MSB s hemsida”

Ett skyddsrum är skyddad benämning och staten genom MSB(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) äger rätt att bestämma om ett skyddsrum fyller kraven för att vara ett skyddsrum. På samma sätt äger de rätten att avgöra huruvida ett utrymme får avvecklas som skyddsrum. Det är alltså inte upp till fastighetsägaren att avgöra om ett skyddsrums vara eller inte, men en fastighetsägare kan alltid ansöka om avveckling.

Ett register med alla skyddsrum finns utmärkta på en karta som uppdateras av MSB, här kan man söka sitt närmsta skyddsrum samt se vilken teknisk bestämmelse och antal platser ett skyddsrum har skyddsrumskartan hittar ni här

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå